Uzmanımız / Yazarımız Hakkında

Psk. Dan. / Özel Eğitim Uzm. Adnan ARI

EĞİTİM

• Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, Yüksek Lisans, 2008.

• İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, 2005

 

MESLEKİ DENEYİMLER

• 2012-……. İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde, ’İlköğretimde Kaynaştırma’’ , ‘’ Bireyselleştirilmiş Öğretim Planları Geliştirme ve Değerlendirme’’ , ’Üstün Zekalılarda Öğrenme Güçlüğü’’ , ‘’Özel Eğitim’’ derslerini, Öğretim Görevlisi olarak vermektedir.

ULUSAL YAYINLAR

• Arı, A.; Deniz, L. ; Uysal, A (2010). Özel Gereksinimli Bir Öğrenciye Toplama ve Çıkarma İşlem Süreçlerinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi. 10,1; 49-68.

ULUSLARARASI SUNULAR

• Ari, A. & Uysal, A. (2008). Teaching addition and subtraction via a simultaneous procedure to a student with intellectual disabilities. Fourth EABA (Conference of the European Association for Behaviour Analysis). 9-12 September 2008, Madrid-SPAİN.

• Ari, A. & Uysal, A. (2007). The effectiveness of simultaneous prompting on teaching object naming. Paper presented at the fourth İnternational ABA (Association for Behaviour Analysis) Conference. 12-14 August 2007, Sydney-AUSTRALIA.

ULUSAL SUNULAR

• Arı, A.; Kartal, S. (2012). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı 2010-2011 Dönemi Programa Katılan Ailelerin Program Öncesi ve Sonrası Görüşlerinin Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi (UDEMKO), 1-5 Şubat 2012, Antalya (Sözlü Sunu).

• Arı, A.; Kartal, S. (2011). Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı 2010-2011 Dönemi İstanbul Üniversitesi Uygulamaları. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 20-22 Ekim 2011, Gazimağusa-Kuzey Kıbrıs. (Poster Sunu).

• Arı, A. (2008). Toplama ve Çıka

Üste Çık ↑