Psk. Danışman Fatih Yılmaz

Uzmanımız / Yazarımız Hakkında

Psk. Danışman Fatih Yılmaz

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programını onur derecesi ile dekanlık özel ödülü alarak tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında yüksek lisansına "Çiftlerde yaşam tarzlarının romantik ilişkilerine etkisi" konulu tez araştırmasıyla devam etmektedir.

Bilgi Üniversitesi'nde 530 saatlik Çift ve Aile Terapisi sertifika programını tamamlamıştır.
Aileve Evlilik Terapileri Derneği'nden 200 saatlik Çift ve Aile Terapisi Eğitimini tamamlamıştır.

Psikolojik testler eğitimini tamamlamıştır.
2005-2008 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Vakfı tarafından desteklenen bilimsel bir araştırma projesi olan özel eğitimde kullanılacak üç testin Türkçeye uyarlanmasında asistanlık ve proje koordinatörlüğü yapmıştır.

2008 yılında ise sınıfında özel eğitime muhtaç öğrenci bulunan öğretmenlere destek vermek ve onları eğitmek üzere yapılan projenin bir ayağı olarak bir devlet okulunda eylem araştırması yürütmüştür.

2008/2009 yılları arasında Türkiye Jokey Kulübü’nde Psikolojik Danışman ve Rehber olarak görev almıştır. Proje kapsamında TJK bünyesinde bulunan Apranti Eğitim Merkezi’nde ergen gruba psikolojik ve eğitsel gruplar düzenlemiştir.

2008/2010 yılları arası özel bir Psikolojik Danışmanlık Merkezinde tam zamanlı olarak çocuk ve ailelerle çalışmıştır.

2010'dan beri Çift ve Ailelerle Psikolojik Danışmanlık çalışmalarına devam etmektedir.

2010'dan beri özel okullarda Psikolojik Danışmanlık yapmaktadır.

İletişim adresi: fatih.yilmaz@boun.edu.tr

Üste Çık ↑