Uzmanımız / Yazarımız Hakkında

Op. Dr. Ayşe DOLAR BİLGE

Uzmanlık Alanı :

Göz Hastalıkları

 

Uludağ Üniversitesi Tıp fak., Oküplastik Cerrahi Fellowship 2013

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yardımcı Doçentlik 2012

Observership Moorfields Eye Hospital, Oküloplastik Cerrahi Observership 2009

Göz Hastalıklaarı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hast. - Göz Hastalıkları, Y. Lisans 2004-2009

İstanbul Tıp Fakültesi 1998-2004

 

Türk Tabipler Birliği

Tük Oftalmoloji Derneği

 

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
      7.1.1. Ocular Angiographic Findings in Patients with Neurofibromatosis Type 1
             A. Ardagil Akçakaya ,  H. H. Erbil,  A. Olgun,  A Dolar,  E. Göncü, S. Arı Yaylali, H.  Horoz 
             Neuro-Ophthalmology, 1744-506X, Volume 32, Issue 3, 2008, Pages 141 – 146.

     7.1.2. The prevalence of anisometropia aniso-astigmatism and amblyopia in neurofibromatosis  type1
              A. Ardagil Akçakaya, S. Arı Yaylali, H. H. Erbil, A. Olgun, Z. Aslan,  A.  Dolar
              Eur J Ophthalmol 2009; 19: 470 – 474.

     7.1.3. Visual acuity and contrast sensitivity function after accommodative and multifocal 
              intraocular lens
             C. Mesçi, H. Erbil, L. Özdöker, Y. Karakurt, A. Dolar Bilge
               Eur J Ophthalmol 2010; 20: 13 – 13. 

    7.1.4. Congenital Cranio-Orbital Myofibroma.

             Yazıcı B,  Bilge AD, Yazıcı Z, Yalçınkaya U.

           Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery 2011 Jul-Aug;27(4):e108-11.

 

7.1.5. Lacrimal Punctal Occlusion With Conjunctival Flap.

         Yazc B, Bilge AD, Naqadan F.

        Ophthal Plast Reconstr Surg. 2014 Sep 16. [Epub ahead of print]

7.1.6. Reconstruction of orbital exenteration defects with bilobed forehead flap.
         Bilge AD, Yazıcı B, Kasapoğlu F.
         Int Ophthalmol 2016, March 9.
    
7.1.7. Intraorbital foreign bodies: clinical featuresand outcomes of surgical removal
         Ayşe Dolar Bilge, M.D., Hakan Yılmaz, M.D., Bülent Yazıcı, M.D., Faisal Naqadan, M.D.
         Ulus Travma Acil Cerrahi Derg doi: 10.5505/tjtes.2016.20925.

7.1.8. Melanocytic Nevus of The Tarsal Conjunctiva
         Yazıcı B, Bilge AD, Yağcı A, Altıntepe F.
           10.5152/balkanmedj.2016.150317

7.1.9. Sixth Nerve Palsy Following Botulinum Toxin injection for Facial Rejuvenation
           Ayse Dolar Bilge, Fariz Sadigov & Senem Salar-Gomceli
           Page 1-5 | Received 01 Aug 2016, Accepted 19 Aug 2016, Accepted author version posted   
           online: 25 Aug 2016, Published online: 25 Aug 2016
           http://dx.doi.org/10.1080/15569527.2016.1227989
7.1.10. Bilateral Serous Macular Detachment in a Patient with Nephrotic Syndrome
           Ayşe Dolar Bilge, Sevil Arı Yaylalı, Sara Yavuz, İlke Bahçeci Şimşek
            Retinal Cases and Brief Report, Accepted September 2016.  epub ahead


 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
    7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler 
      7.3.1. Change in visual acuity and accommodation capacity with 1 CU Accommodative IOL at long   
               term follow-up and effect of laser capsulotomy to the visual performance.
               C. Mesci, A. Bilge, A.Olgun, Z. Aslan
               ESCRS 15th meeting, poster.
      7.3.2. Fundus fluorescein angiography findings in patients with Neurofibromatosis type -1.
               EUNOS 2007, 8. Avrupa Nörooftalmoloji Kongresi, en iyi poster birincilik ödülü
A.    Ardagil Akçakaya, H. H. Erbil, A. Olgun, A. Dolar
     7.3.3.  The Reconstruction of Inferior Periorbital Defects with  Combined Semisircular and       
               Tarsoconjunctival Flaps.
               ESOPRS 2011, Italy.
                Bülent Yazıcı, Fatih Toka, Ayse Dolar Bilge.
     7.3.4.  Orbital Angiomyxoma: A case report
                ESOPRS, 2013, Barcelona.
                Ayşe Dolar Bilge, Bülent Yazıcı, Ulviye Yalçınkaya.
    7.3.5. Reconstruction after orbital exanteration using bilobar flap. 
             Moorfields Oculoplastic Surgery Symposium, 2014, London.
              Ayse Dolar Bilge, Bülent Yazıcı.
    7.3.6. Lacrimal punctal occlusion with conjunctival flap. 
              ESOPRS 2014, Budapest.Sözlü sunu
              Bülent Yazıcı, Ayşe Dolar Bilge, Faisal Naqadan.
   
 7.3.7.  A comparison of conjunctival autograft and conjunctival transpositional flap  
            techniques in primary pterygium.
            Ayse Dolar Bilge, Ali Olgun, Fariz Sadigov, İlke Bahçeci Şimşek
            ESCRS 2015, Istanbul, poster presentation

 7.3.8.  Malignant tumors of lacrimal sac region
           Ayse Dolar Bilge, Bulent Yazıcı, Dilek Yüksel, Cansu Cıbık, Sefa Yasar
           ESOPRS 2015, Bruksel, poster presentation

 7.3.9. Surgical Treatment for Eyelid Malpositions Secondary Lamellar Ichthyosis.
           Ayse Dolar Bilge, Bulent Yazıcı
           ESOPRS 2016, Atina, poster presentation
             
      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 
    7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
      7.5.1. Erken Solar Makülopatide Optik Koherens Tomografi Bulguları
               A. Ardagil, S. Yayalalı, A. Dolar, H. H. Erbil
               Ret-Vit 2006;14:295-298.

    7.5.2.  Emboliye Bağlı Akut Retina Arter Dal Tıkanıklığında Optik Koherens Tomografi Bulguları
             A. Sönmez, A. Ardagil Akçakaya, S. Arı Yaylalı, A. Dolar
             Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2007, 16:282-284.

    
7.5.3.  Tüplü Dalış ile İlişkili Oküler Patolojiler, Bir Subkonjonktival Kanama Olgusu
             A.Dolar Bilge, A.Ardagil Akçakaya, S. Arı Yaylalı, H.H. Erbil.
             T. Oft. Gaz. 38, 446-448, 2008.

  

  7.5.4.  Difraktif (Acrismart) ve Refraktif (Rezoom) Multifokal Göz İçi Lenslerle Katarakt 
              Ameliyatları Sonrası  Görme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi 
              C. Mesçi,  S. Yakut,  A. Ardagil Akçakaya,  A. Dolar Bilge, A. Olgun, S. Salar, H. H. Erbil
              Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2010;19(1):13-9


    7.5.5  Levator Aponevroz Cerrahisi Sonrasında Görülen Konjonktiva Prolapsusu ve Tedavi
             Yöntemi
             A. Dolar Bilge, C. Mesçi, H. H. Erbil
            Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2010;19(1):68-70.

 

7.5.6 Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda katarakt cerrahisi sonuçlarımız

       Güzide Akçay, Cem Mesci, Asiye Aybar, Ayşe Bilge, Hasan H. Erbil
       Med Med J. 2013; 28(1): 25-29

    7.5.7. Frontalis Suspension Sling Using Slicone Rods in Chronic Progressive External 
             Ophthalmoplegia
             Ayşe Dolar Bilge, Dilcan Kotan, Cem Mesci
             Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 5 • Sayı: 3 • Temmuz 2014

    7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
7.6.1    Fotodinamik tedavide bir yıllık sonuçlarımız
S.Arı Yaylalı, A.Ardagil Akçakaya,  A. Sönmez,  H. Acar,  A. Dolar, H. H.Erbil.
TOD 41. Ulusal Kongre poster 

7.6.2.    Akomodatif- Difraktif ve Refraktif Multifokal Göz içi lenslerinin Katarakt Ameliyatı Sonrası Klinik Etkinliğinin Karşılaştırılması
C. Mesçi,  H. Erbil, L. T. Özdöker,  S. Yakut,  A. Dolar
TOD 41. Ulusal kongre poster

7.6.3.    Difraktif(Restor) ve Refraktif( Rezoom) Multifokal Göz içi lenslerle Ktarakt Ameliyatları Sonrası Görme Fonksiyonunun Değerlendirilmesi
C. Mesçi,  H. H. Erbil,  A. Dolar
TOD 42. Ulusal kongre poster yada sözlü sunu

7.6.4.    Katarakt Ameliyatı Sonrası Presbiopinin Rehabilitasyonunda Refraktif (Rezoom) ve Refraktif/ Difraktif (Acri-Smart) Multifokal GİL lerin Karşılaştırılması
S. Yakut,  C. Mesçi,  A. Dolar, L. T. Özdöker,  H.H. Erbil
TOD 42. Ulusal kongre sözlü sunu

7.6.5.    NF-1 Hastalarında Anizometropi, Anizoastigmatizma ve Ambliyopi Prevalansı
Ardagil Akçakaya, S. Arı Yaylalı, A. Olgun,  Z. Aslan,  A. Dolar, H.H.Erbil
TOD 42. Ulusal kongre poster


7.6.6.    Bilateral akomodatif göziçi lenslerle monofokal lenslerin uzun dönem karşılaştırmalı klinik sonuçları 
A. Dolar Bilge, C. Mesçi,  A. Olgun,  B. Candemir,  A. Ardagil Akakaya,  H.H. Erbil
TOD 43.Ulusal Kongre sözlü bildiri

7.6.7.    Kronik Progresif Eksternal Oftalmoplejiye Bağlı Ptoziste Cerrahi Metod
A. Dolar Bilge, C. Mesçi,  A. Ardagil Akçakaya, H.H. Erbil
TOD 43.Ulusal kongre poster

      7.6.8.   Levator Aponevroz Cerrahisi Sonrası Görülen Konjonktiva Prolapsusu ve Tedavi
Yöntemi.
A. Dolar Bilge, C. Mesçi,  A. Olgun,  H. H. Erbil
TOD 43.Ulusal kongre poster

     
 7.6.9. Kozmetik Amaçlı Botulinum Toksin Kullanımı Sonucu Oluşan Altıncı Sinir Paralizisi.
F. Sadigov, A. Dolar Bilge, A. Ardagil Akçakaya, H.H. Erbil.
TOD 44. Ulusal kongre poster

     7.6.10. Lamellar İhtiyozise Sekonder Alt Kapak Skatrisyel Ektropionunun Cilt Grefti ile Onarımı
Ayse Dolar Bilge, Bülent Yazıcı
TOD 46. Ulusal kongre poster

 

7.6.11. Orbital Egzanterasyon Defekti Onarımında Çift LOblu Alın Flebi
           Ayşe D. Bilge, Bülent Yazıcı
           TOD 48. Ulusal Kongre, poster

7.6.12. Lakrimal Kese Bölgesi Malign Tümörleri
           Ayşe D. Bilge, Dilek Yüksel, Sefa Yaşar, Cansu Çıbık, Bülent Yazıcı
           TOD 48. Ulusal Kongre, sözlü sunum   

7.6.13. Migren Hastalarında Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları ile Eş Zamanlı 
           Değerlendirilen Retina Sinir Lifinin Optik Koherans Tomografi ile Analizi
           İlke B.Şimşek, Demet Aygün, Ayşe Dolar Bilge.
           TOD 48. Ulusal Kongre, sözlü sunum   

7.6.14. Kalıtsal İhtiyozise Bağlı Gözkapağı Malpozisyonlarında Cerrahi Tedavi
           Ayşe Dolar Bilge, Bülent Yazıcı
           TOD 49. Ulusal Kongre, sözlü sunum

7.6.15. Plusoptix A09 Fotorefraktometre ve Otorefraktometre Ölçümlerinin Bland Altman Analizi ile Karşılaştırılması
           Ayşe Dolar Bilge, İlke Bahçeci Şimşek
           TOD 49. Ulusal Kongre, poster

Üste Çık ↑