Üyelik Sözleşmesi

Bu metin AiledenOkula.com üye olmak isteyen İnternet kullanıcılarının uymayı taahhüt ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik sözleşmesidir. AiledenOkula.com üyeliği bu sözleşmenin kabulüyle başlar. Üyelik formunda bulunan "üyelik sözleşmesini okudum ve onaylıyorum" yazısının yanındaki kutucuğu işaretleyerek üyelik formunu gönderen herkes bu kuralları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.

Tanımlar

AiledenOkula.com: T.C. Yasalarına uygun olarak İstanbul'da kurulu bulunan Tvitrin Yayıncılık A.Ş sahibi ve işletmecisi olduğu bir internet sitesidir. Sosyal medyadaki popüler TAG (kelimeler) ile yapılan ve yayınlanan, hak sahipleri tarafından üçüncü kişilere sunulan, yayınlanan paylaşımları toplayarak sitede yayınlanmış bilgi olarak tekrar sunar. Sözleşmede "Site" olarak da anılacaktır.

AiledenOkula.com üyesi: İnternet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek siteye kaydolan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden İnternet kullanıcısı. Sözleşmede "Üye" olarak da anılacaktır. Kullanıcı: İnternet ve mobil cihazları kullanan herkes.

Genel Kurallar

 1. AiledenOkula.com üyeliği kişiye özeldir. Başkalarına devredilemez.
 2. AiledenOkula.com üyeleri siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür. AiledenOkula.com üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsidir. Kişilerin hareketlerinden doğan hukuki sorunlardan AiledenOkula.com sorumlu tutulamaz.
 3. AiledenOkula.com'a üye olmak için 18 yaşından büyük olmak gerekir. Üye olan herkes 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından küçük olduğu sonradan tesbit edilen kullanıcıların üyeliği iptal edilir. Yaşı küçük üyeler, üyeliğin iptali durumunda üyeliklerini 18 yaşından büyük birine devredemez.
 4. Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan AiledenOkula.com sorumlu tutulamaz.
 5. Üyeler, AiledenOkula.com'un tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğrudan sorumludur. Bu maddeye aykırı hareketler sebebiyle AiledenOkula.com verilecek zarar, zararı yaratan üye tarafından tazmin edilir. Zararın tazmini AiledenOkula.com'un kendi adına da dava açmasına engel değildir.
 6. AiledenOkula.com gerçek kişilere hizmet vermek için kurulmuştur. Herhangi bir tüzel kişilik adına AiledenOkula.com'a üye olunamaz.
 7. Üyeler, AiledenOkula.com'da herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz; herhangi bir ürünün ya da hizmetin satışına ya da tanıtımına yönelik etkinlikte bulunamaz.
 8. Üyeler, interaktif alan ve araçların ortak veya bireysel kullanımını engelleyecek, iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz. Ayrıca, AiledenOkula.com'un oy kullanılan herhangi bir alanında kendi ve/veya diğer üyelerin oylarını belli bir yöne doğru yönlendirdiği tespit edilen üyeler hakkında da tasarruf yetkisi AiledenOkula.com'undur. Bu durumu tespit edilen üye herhangi bir talepte bulunamaz.
 9. Üyeler, kişisel bilgiler dışında, siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını AiledenOkula.com sınırsız ve süresiz olarak vermiş kabul edilir. AiledenOkula.com üyelerinin gönderdiği bu bilgileri üyelerin kişilik haklarına zarar vermemek koşuluyla kullanabilir. AiledenOkula.com, kişiye özel bilgileri, üyeler aksi yönde özel izin vermedikçe sadece istatistiki veri olarak kullanacağını taahhüt eder.
 10. AiledenOkula.com, sitenin muhtelif bölümlerinde, değişik yöntemlerle üyeleri tarafından açığa vurulan düşüncelerden, gerçekleşen konuşmalardan sorumlu tutulamaz. Bu düşüncelerin yayınlanması veya iletişime imkan sağlanması AiledenOkula.com'un bu düşüncelere katıldığı anlamında yorumlanamaz.
 11. AiledenOkula.com, değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
 12. Teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan AiledenOkula.com sorumlu tutulamaz
 13. Olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan AiledenOkula.com sorumlu tutulamaz.

Üyelik

 1. İnternet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek kaydolan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden İnternet kullanıcıları AiledenOkula.com'a üye olurlar. Üyelikler ücretsizdir.
 2. AiledenOkula.com üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. AiledenOkula.com üyeyle tüm yazışmalarını üye olurken verdiği e-posta adresi vasıtası ile yapar. AiledenOkula.com verilen e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan AiledenOkula.com sorumlu tutulamaz.
 3. Üyeliğin iptali veya üyelikten atılma durumunda üyeliğin tipine bakılmaksınız herkes hakkında aynı işlem yapılır. Üye hakkındaki tüm kayıtlar silinir.

Güvenlik

 1. Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken "Çıkış" işlemi yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan AiledenOkula.com sorumlu tutulamaz.
 2. AiledenOkula.com üyeler tarafından sitenin herhangi bir bölümüne gönderilen herhangi bir veriyi sitenin huzuru, üyelerin güvenliği, hizmetin devamlılığı, teknik zorunluluklar; yasalara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırılık gibi gerekçelerle kısmen veya tamamen silebilir. Bundan dolayı AiledenOkula.com'ten şikayetçi olunamaz.
 3. AiledenOkula.com bu sözleşme üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Değişiklikler sözleşmenin bulunduğu İnternet sayfasında ilan edilir.

Yaptırım ve Yetki

 1. Bu sözleşme hükümlerini ihlal ederek AiledenOkula.com, personeline, donanımına, yazılımına ve içeriğine verilecek zararı tazmin yükümlülüğü zararı veren üyeye aittir.
 2. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlerin üyeliklerine son verilir. Sözleşmeyi ihlal sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez.
 3. Uyuşmazlık halinde yetki Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Mahkemelerinindir.

AiledenOkula.com ‘un uzmanlar tarafından oluşturulan etkinlik içerikleri, yalnızca bilgilendirmeye yöneliktir. Bu etkinlikleri uygulama önerisi çocuklardaki genel gelişim özellikleri dikkate alınarak yazılmıştır. Çocuklar bireysel olarak farklılık gösterebilirler ve etkinlikleri farklı şekillerde ve kendilerinden farklı yaş gruplarından yapabilirler.

AiledenOkula.com'un uzmanlar tarafından oluşturulan  içerikleri, yalnızca  bilgilendirmeye yöneliktir. Bireysel olarak çözüm, sonuç, hukuki görüş, tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımamaktadır. Burada sunulan bilgilerin kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Uzmanlar'ın kendilerine yöneltilen  sorulara verdikleri cevaplarla, diğer tüm yorum ve yazılarının sorumluluğu tamamen kendilerine aittir. Aynı konuda uzman olan kişilerin aynı konuda birbiriyle çelişen ve farklı  cevap verebildiği durumlar olabilir ve bu normaldir. Bu gibi durumlar AiledenOkula.com'u bağlamaz ve bu tür bir şart altında tüm sorumluluk tamamen ilgili uzmanlara aittir. Uzman görüşleri sadece tavsiye niteliğindedir, gerekli görüldüğünde ilgili uzmana başvurmanız tavsiye edilir. AiledenOkula.com'daki (özel yazışmalar dışındaki) tüm içerikler arama motorları tarafından indekslenmekte ve arama motorları tarafından arama sonucu olarak listenebilmektedir. Özel hayatınızı ilgilendiren konuları yazarken bu hususa dikkat etmenizi önemle tavsiye ediyoruz.

AiledenOkula.com internet sitesinde yer alan tüm içerikler T Vitrin Yayıncılık A.Ş. ye aittir. İlgili içeriklerin izin alınmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin kopyalamak suretiyle yayınlaması halinde ilgili kişiler hakkında hukuki ve cezai işlem başlatılacaktır. 
Sitede kullanıcılar tarafından yayınlanan içeriklerden 5651 sayılı yasa gereği ailedenokula.com sorumlu değildir.

Üste Çık ↑