editor .
2017 - 2018 2. DÖNEM OKUL ÖNCESİ GELİŞİM RAPORU ÖRNEKLERİ
258053

 

Gelişim Raporlarını hazırladığınız bugünlerde Ailedenokula.com ekibi olarak Okul öncesi eğitim uzmanları rehberliğinde örnek formlar oluşturduk.

Her öğrencinin gelişimi bireysel olarak devam etse de arkadaşları ile paralellik gösteren noktalar olabilir. Bireysel farklılıklara mutlaka yer vermeliyiz.


Eğer öğrencimizin gelişiminde desteklenmesine ihtiyaç duyduğu alanlar varsa bunları çaba gösterir, desteğe ihtiyaç duyar, özen gösterir, rehberliğe ihtiyaç duyar gibi uygun ifadeler kullanmanızı,


Öğrencimizin gelişimi yaş gelişim özelliğinden öndeyse,  model olur, özgün ürünler oluşturur gibi ifadeler kullanmanızı öneriyoruz.


Sizlere 2. Dönem kullanılması muhtemel kazanım ve göstergelerden yola çıkarak bireysel farklılıklara göre örnek ifadeler oluşturduk. Öz bakım alanı her kuruma göre farklılıklar gösterdiğinden sizlere önerimiz sadece gözlemlediğiniz göstergelere yönelik olarak yazmanızı öneriyoruz.

Hepinize şimdiden iyi tatiller diliyoruz.

Siz tatildeyken biz sizin için çalışıyor olacağız :)

 


 

3 YAŞ

BİLİŞSEL ALAN:  Nesne ve varlıkların büyüklüğünü,uzunluğunu,sesini, kokusunu, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler, bunlara göre eşleştirir ve gruplar. Mekandaki konumla ilgili yönergeleri uygular.Nesnelerle  örüntü oluşturur. Problem durumlarına çözüm üretir. İleriye doğru birer birer ritmik sayar.Nesne, durum, olaya dikkatini verir.


DİL GELİŞİMİ:  Sesleri ayırt eder. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. Konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.


MOTOR GELİŞİM: Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar. Belli bir yükseklikten atlar, iner Engelin üzerinden atlar. Denge gerektiren hareketleri yapar. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır, üst üste dizer, takar, ipe vb. dizer. Malzemeleri keser, yapıştırır. Kalemi doğru tutar. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.


SOSYAL GELİŞİM: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.  Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. Sorumluluklarını yerine getirir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Sanat eserlerinin değerini fark eder. Grup önünde kendini ifade eder. Başkalarıyla sorunlarını çözer.


ÖZ BAKIM BECERİLERİ: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. Giysilerini çıkarır, giyer. Okuldaki eşyalarını özenle kullanır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.  Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. : Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.  Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.

www.ailedenOkula.com

 

4 YAŞ

BİLİŞSEL ALAN: Nesnelerle toplama ve çıkarma yapar. Nesne ve varlıkların dokusunu, sesini, kokusunu, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler, bunlara göre eşleştirir ve gruplar. Nesne ya da varlıkları miktarlarına, ağırlıklarına ve renk tonlarına göre sıralar. Mekandaki konumla ilgili yönergeleri uygular. Nesneleri standart olmayan nesneleri ölçer.  Nesnelerle  örüntü oluşturur. Problem durumlarına çözüm üretir. Nesnelerle grafik hazırlar.


DİL GELİŞİMİ:  Sesleri ayırt eder. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. Konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur. Çevresindeki yazıları gösterir.


MOTOR GELİŞİM: Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar. Belli bir yükseklikten atlar, iner Engelin üzerinden atlar. Çift-tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler. Denge gerektiren hareketleri yapar.  Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.  Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır, üst üste dizer, takar, ipe vb. dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Kalemi doğru tutar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.


SOSYAL GELİŞİM: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.  Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. Sorumluluklarını yerine getirir. Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Sanat eserlerinin değerini fark eder. Grup önünde kendini ifade eder.  Gerektiğinde liderliği üstlenir. Başkalarıyla sorunlarını çözer.


ÖZ BAKIM BECERİLERİ: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. Giysilerini çıkarır, giyer. Düğme açar, kapar. Okuldaki eşyalarını özenle kullanır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.  Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.

www.ailedenOkula.com

 


5 YAŞ

BİLİŞSEL ALAN: Nesnelerle toplama ve çıkarma yapar. Nesne ve varlıkların dokusunu, sesini, kokusunu, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler, bunlara göre eşleştirir ve gruplar. Nesne ya da varlıkları miktarlarına, ağırlıklarına ve renk tonlarına göre sıralar. Mekandaki konumla ilgili yönergeleri uygular. Nesneleri standart olmayan nesneleri ölçer.  Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar. Problem durumlarına çözüm üretir. Nesnelerle grafik hazırlar.


DİL GELİŞİMİ:  Sesleri ayırt eder. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. Konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Sözcüklerin başlangıç ve bitiş sözcüklerini söyler. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar. Çevresindeki yazıları gösterir. Gördüğü yazının ne ile ilgili olduğunu tahminen söyler.


MOTOR GELİŞİM: Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar. Belli bir yükseklikten atlar, iner Engelin üzerinden atlar. Çift-tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler. Denge gerektiren hareketleri yapar.  Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.  Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır, üst üste dizer, takar, ipe vb. dizer. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Kalemi doğru tutar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.


SOSYAL GELİŞİM: Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.  Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. Sorumluluklarını yerine getirir. Kendi ülkesinin kültürüne ait özellikleri söyler. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Sanat eserlerinin değerini fark eder. Grup önünde kendini ifade eder.  Gerektiğinde liderliği üstlenir. Başkalarıyla sorunlarını çözer.


ÖZ BAKIM BECERİLERİ: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. Giysilerini çıkarır, giyer. Düğme açar, kapar. Ayakkabılarının bağcıklarını çözer, bağlar. Okuldaki eşyalarını özenle kullanır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.  Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. : Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.

www.ailedenOkula.com

editor .