editor .
2017-2018 1. DÖNEM GELİŞİM RAPORU ÖRNEKLERİ
1895503 YAŞ GELİŞİM RAPORUNU İndirmek İçin TIKLAYIN >>>

4 YAŞ GELİŞİM RAPORUNU İndirmek İçin TIKLAYIN >>>

5 YAŞ GELİŞİM RAPORUNU İndirmek İçin TIKLAYIN >>>

 

Gelişim Raporlarını hazırladığınız bugünlerde www.Ailedenokula.com ekibi olarak Okul öncesi eğitim uzmanları rehberliğinde örnek formlar oluşturduk.

Her öğrencinin gelişimi bireysel olarak devam etse de arkadaşları ile paralellik gösteren noktalar olabilir. Bireysel farklılıklara mutlaka yer vermeliyiz.


Öğrencimizin gelişiminde desteklenmesine ihtiyaç duyduğu alanlar varsa bunları çaba gösterir, desteğe ihtiyaç duyar, özen gösterir, rehberliğe ihtiyaç duyar. Öğrencimizin gelişimi yaş gelişim özelliğinden öndeyse, model olur, özgün ürünler oluşturur gibi ifadeler kullanmanızı öneriyoruz.


Sizlere 1. Dönem kullanılması muhtemel kazanım ve göstergelerden yola çıkarak bireysel farklılıklara göre örnek ifadeler oluşturduk. Öz bakım alanı her kuruma göre farklılıklar gösterdiğinden sizlere önerimiz sadece gözlemlediğiniz göstergelere yönelik olarak yazmanız.

Ayrıca her yaş grubuna özel gelişim raporları uzman ekibimiz tarafından hazırlandı.

Kolay gelsin.BİLİŞSEL ALAN: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum, olaya odaklanır. İleriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Sıra bildiren sayıyı söyler. Nesne ve varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna göre eşleştirir ve gruplar. Geometrik şekillerin adını söyler ve geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Nesnelerle örüntü oluşturur. Nesneleri kullanarak toplama işlemi yapar. Olayları oluş sırasına göre sıralar. Problem durumlarına çözüm üretir. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.

 

BİLİŞSEL ALAN: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum , olaya odaklanmaya çaba gösterir. İleriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Sıra bildiren sayıyı söyler. Nesne ve varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna göre eşleştirir ve gruplar. Geometrik şekillerin adını söyler ve geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Nesnelerle örüntü oluşturmada desteğe ihtiyaç duyar. Nesneleri kullanarak toplama işlemi yapmaya gayret eder. Olayları oluş sırasına göre sıralar. Problem durumlarına çözüm üretmede desteğe ihtiyaç duyar. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur. Bilişsel alandaki gelişimi desteklenmeye devam edilmektedir.

 

BİLİŞSEL ALAN: Dikkat edilmesi gereken nesne, durum , olaya odaklanır. İleriye doğru birer birer ritmik sayar. Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir. Sıra bildiren sayıyı söyler. Nesne ve varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna göre eşleştirir ve gruplar. Geometrik şekillerin adını söyler ve geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Nesnelerle örüntü oluşturmada arkadaşlarına model olur. Nesneleri kullanarak toplama işlemi yapar. Olayları oluş sırasına göre sıralar. Problem durumlarına çözüm üretmede özgün fikirler ortaya koyar.Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.

 

Dil ALANI: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. Konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Görsel materyalleri inceler ve açıklar. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur. Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.  Çevresindeki yazıları gösterir.

 

Dil ALANI: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Konuşurken dil bilgisi yapılarını kullanmaya özen gösterir. Konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanmaya gayret eder.  Konuşmak için sırasını beklemede desteğe ihtiyaç duyar. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. Sözel yönergeleri yerine getir. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade etmeye özen gösterir.Görsel materyalleri inceler ve açıklar. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturmaya çaba gösterir. Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur. Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister.  Çevresindeki yazıları gösterir. Dil alanında gelişimi desteklenmeye devam ediliyor.

 

Dil ALANI: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanmada arkadaşlarına model olur. Konuşmayı başlatır, sürdürür ve sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanmada örnek davranışlar gösterir. Konuşmak için sırasını bekler. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar. Zıt anlamlı sözcükleri kullanır. Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Görsel materyalleri inceler ve açıklar. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluştururken özgün fikirlerini ortaya koyar. Çevresindeki yazıları göstererek anlamlarını tahmin eder. Okumayı  taklit eder.

 

MOTOR GELİŞİM: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.  Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar. Belli bir yükseklikten atlar, iner. Çift-tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. Sekerek belirli mesafede ilerler. Denge  gerektiren hareketleri yapar.  Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.  Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır, üst üste dizer, takar, ipe vb. dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır. Malzemelere elleriyle şekil verir. Kalemi doğru tutar ve kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.


MOTOR GELİŞİM: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.  Yönergeler doğrultusunda yürür, koşar. Belli bir yükseklikten atlar, iner. Çift-tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerlemeye gayret eder. Denge  gerektiren hareketleri yapmaya çaba gösterir.  Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.  Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir. Nesneleri toplar, kaptan kaba boşaltır, üst üste dizer, takar, ipe vb. dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirmede desteğe ihtiyaç duyar. Malzemeleri kesmede rehberlik edilmesine ihtiyaç duyar,yapıştırır. Malzemelere elleriyle şekil verir. Kalemi doğru tutmada desteğe ihtiyaç duyar ve kontrolünü sağlamaya gayret eder. Çizgileri istenilen nitelikte çizmeye özen gösterir. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.


SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM: Kendisine ait özellikleri tanıtır. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.  Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. Sorumluluklarını yerine getirir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Nezaket kurallarına uyar. Grup önünde kendini ifade eder. Gerektiğinde liderliği üstlenir. Başkalarıyla sorunlarını çözer.


SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM: Kendisine ait özellikleri tanıtır. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade etmeye gayret eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturmada desteğe ihtiyaç duyar. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklamaya gayret eder. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla göstermede desteğe ihtiyaç duyar. Kendisinin ve başkalarının haklarını korumaya gayret eder. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir. Sorumluluklarını yerine getirmeye özen gösterir. Değişik ortamlardaki kurallara uymada desteğe ihtiyaç duyar. Nezaket kurallarına uymaya özen gösterir. Grup önünde kendini ifade etmeye çaba gösterir. Başkalarıyla sorunlarını çözmeye gayret eder.


SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM: Kendisine ait özellikleri tanıtır. Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır. Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade etmede arkadaşlarına model olur.  Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. Kendisinin ve başkalarının haklarını korur. Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar. Başladığı işi zamanında bitirir. Sorumluluklarını yerine getirir. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. Nezaket kurallarına uyar. Grup önünde kendini özgün yollarla ifade eder.  Gerektiğinde liderliği üstlenir. Başkalarıyla sorunlarını çözmede özgün fikirler ortaya koyar.

 

 

Özbakım: Kendine ait olan ve sınıfta bulunan ortak eşyaları toplar. Giysilerinin önünü arkasını ayırt eder ve yardımla giyinir. Ellerini, yüzünü yıkar ve kurular. Tuvalet gereksinimini yardımla karşılar. Düğmesiz ve bağcıksız giysileri çıkarır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. Öğün zamanlarında yemeğini yer. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

 

Özbakım: Kendine ait olan ve sınıfta bulunan ortak eşyaları toplar. Giysilerinin önünü arkasını ayırt eder ve yardımla giyinmede desteğe ihtiyaç duyar. Ellerini, yüzünü yıkar ve kurular. Tuvalet gereksinimini yardımla karşılar. Düğmesiz ve bağcıksız giysileri çıkarır. Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

  

3 YAŞ GELİŞİM RAPORUNU İndirmek İçin TIKLAYIN >>>

4 YAŞ GELİŞİM RAPORUNU İndirmek İçin TIKLAYIN >>>

5 YAŞ GELİŞİM RAPORUNU İndirmek İçin TIKLAYIN >>> 

editor .