AKTİF OKUMA

Eğitimin Amacı: Kitap okumayı etkin olarak kullanarak dil gelişimini ve disiplinler arası etkileşimi sağlama etkinlikleri hazırlamak.


Eğitimin İçeriği: 

Çocuklara kitap okumanın tekniklerinden biri olan Aktif okuma ile öğrenciler temel dil becerilerini etkin bir şekilde kazanırlar.

        * Kelime dağarcığı,

        * İşitsel dikkat,

        * Görsel dikkat,

        * İfade edici dil,

        * Alıcı dil,

        * Okuduğunu anlama

        * Yaratıcı okuma teknikleri

        * Dönüşümlü düşüncenin desteklenmesi

        * Disiplinler arası bağlantı kurma


Süre: 2 saat


Online destek: Program uygulandıktan sonra öğretmenlerle online değerlendirme toplantısı yapılır.


Kimler Katılabilir: Anaokulu Öğretmenleri