MENÜ
Aktif Okuma


Eğitimin Amacı: Kitap okumayı etkin olarak kullanarak dil gelişimini ve disiplinler arası etkileşimi sağlama etkinlikleri hazırlamak.


           Eğitimin İçeriği: Çocuklara kitap okumanın tekniklerinden biri olan Aktif okuma ile öğrenciler temel dil becerilerini etkin bir şekilde kazanırlar.

ü  Kelime dağarcığı,

ü  İşitsel dikkat,

ü  Görsel dikkat,

ü  İfade edici dil,

ü  Alıcı dil,

ü  Okuduğunu anlama

ü  Yaratıcı okuma teknikleri

ü  Dönüşümlü düşüncenin desteklenmesi

ü  Disiplinler arası bağlantı kurma

 

Süre: 2 saat

 

Online destek: Program uygulandıktan sonra öğretmenlerle online değerlendirme toplantısı yapılır.

 

Kimler Katılabilir: Anaokulu Öğretmenleri