editor .
Beyin Eğitimi Nedir?
3946

 

Beyin eğitimi, aslında beynimizin sahip olduğu ve otomatik olarak gerçekleştirdiği bilişsel alandaki becerilerimizi geliştirmeye yarayan bir programdır. Bilişsel beceri dediklerimiz dikkat ve alt alanları olan sürdürülebilir, seçici ve bölünmüş dikkat, hafıza ve alt alanları olan kısa süreli, uzun süreli ve işler hafıza, görsel işlemleme, işitsel işlemleme, akıl ve mantık yürütme, problem çözme, işleme hızı gibi becerilerdir. Beyin eğitimi, bireylerin tüm bu alanlardaki performansını arttırmayı ve geliştirmeyi sağlar. Bireyler bu alanlarda sorunlar yaşıyor veya bilişsel becerilerini daha da geliştirmek istiyor olabilirler. İhtiyaca yönelik (Dikkat Eksiliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Özel Öğrenme Güçlüğü/ Disleksi, Alzheimer, demans, hafıza problemleri) veya performans artırmaya yönelik olarak verilen beyin eğitimi, tüm bilişsel beceriler alanında önemli gelişmeler sağlar. Beyin eğitimi, bütüncül bir yaklaşımla uygulanan bilimsel bir yöntemdir. Ayrıca bireysel olarak uygulanır.

Beyin eğitimi, beyin antrenörleri tarafından bireysel olarak uygulanmalı ve bireylerin gelişimi düzenli olarak takip edilmelidir. Belirli sıklıkta ve belirli sürelerde uygulanması gereken beyin eğitimi, bilişsel becerileri geliştirerek daha başarılı ve kaliteli bir akademik yaşam, iş hayatı ve günlük hayat geçirilmesini sağlar.
 
  Dr. Funda Demirel 
 forbrain Learning Center
editor .