editor .
ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE NEDİR ?
3600


Çocuklar için felsefe, çocukların bilişsel , sosyal, duygusal ve  ifade etme becerilerini düşünme, düşünce üretme ve üretilen düşünceleri savunma yoluyla geliştiren bir pedagojidir. 1970'li yıllarda Columbia Üniversitesi’nde felsefe profesörü olan Matthew Lipman’ın dersleri sırasında öğrencilerinin eleştirel düşünme ve akıl yürütme becerilerinin eksik olduğunu görmesi sonucunda geliştirdiği bu program günümüzde 40’tan fazla ülkede 5-13 yaş arası çocuklarla uygulanmaktadır.

    Çocuklar için felsefe programında filozoflardan, felsefe tarihinden bahsedilmez. Çocuklar bir uyaran (hikaye, fotoğraf, video vb.) etrafında biraraya toplanırlar. Bu uyaran karşısında düşünmeye, soru sormaya ve felsefe yapmaya yönlendirilirler. Bu pedagojinin faydalarının başında çocukların bilişsel ve matematiksel becerilerinin gelişmesi, okuduğunu anlaması, kendini ifade etmesi ve  özgüvenlerinin artması sayılabilir.

Ayrıca eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi öğrenen çocuklar, iyi soru sorabilme mantık hatalarını tanıyabilme, empati kurabilme özelliklerini kazanırlar.


P4C Türkiye

https://www.p4c.com.treditor .