MENÜ
Dr. Pınar Berik Keskin Yazar Hakkında
Çocuklarda Üriner Sistem İnfeksiyonları
3113

 

Üriner sistem, vücutta idrarı yapan ve vücut dışına taşıyan bir sistemdir. Böbrek, mesane ve onları birbirine bağlayan tüpleri  içerir. Bakterilerin üriner sisteme girmesiyle infeksiyonlar meydana gelir.

 

Üriner sistem infeksiyonları, genellikle kolay tedavi edilir. Ancak tedavi edilemezse, özellikle altta yatan bir anomali varsa "sepsis" adı verilen tüm vücutta yaygın infeksiyonlara yol açabilir.

 

Barsaklarda yaşayan bakteriler, dışkı aracılığıyla üretra adını verdiğimiz bölüme (idrarı mesaneden dışarı atan bölüm) ulaşırsa kolaylıkla mesane ve böbreğe ulaşabilir.

 

Bebekler ve küçük çocuklarda ciddi bir semptom olmadan görülebileceği gibi aşağıdaki semptomlara da neden olabilir:

 

 • Ateş

 

 • Kötü kokulu idrar

 

 • Kusma

 

 • İştahsızlık

 

 • Halsizlik

 

 • Tartı alımının yetersiz olması

 

Daha büyük çocuklarda ise ;

 

 • İdrar yapma sırasında ağrı, yanma

 

 • Sık idrara gitme

 

 • İdrar kaçırma

 

 • Kötü kokulu, bulanık, kanlı idrar yapma

 

 • Sırtta, bir veya her iki yanda ağrı

 

 • Alt bel ağrısı

 

Öykü, şikayetler ve fizik muayene bulgularının doğrultusunda idrar tahlili, idrar kültürü gibi laboratuvar testleri istenir. İdrar kültürü sonucu bir – iki günde çıktığı için genellikle idrar tahlili sonucuna göre antibiyotik başlanabilir. İnfeksiyon tedavisi sonrası, sebebe yönelik araştırmalar yapılabilir. Mesaneden böbreğe idrar kaçmasına yol açan vezikoüreteral reflü, böbrek taşları, ürüner sistemin diğer doğuştan anomalileri, kabızlık gibi  durumlarda tekrarlayan idrar yolu infeksiyonları görülebilir.

 

Antibiyotik tedavisinde doktorunuzun önerdiği doz ve sürede tedaviyi uygulayın. Ateş veya diğer semptomların iki – üç gün içerisinde düzelmesi durumunda tedaviyi erken sonlandırmanız, hastalığın tekrarlamasına veya ilerlemesine yol açabilir.

 

Tekrarlayan idrar yolu infeksiyonları kalıcı böbre hasarı, hipertansiyona  yol açabileceğinden infeksiyona yol açabilecek altta yatan hastalıkların tanısının konulması önemlidir.

 

 

Dr. Pınar Berik Keskin

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

 

Dr. Pınar Berik Keskin