Psk. Danışman Selda Mutlu
DENGESİZ VE TUTARSIZ ANNE BABA TUTUMLARI
17835

 

Sevgili anne babalar, yazı dizimizin dördüncü bölümüne geldik. Bir önceki yazımı okumamış olanlar bu linkten okuyabilirler; OTORİTER VE KATI ANNE BABA TUTUMLARI.

Bir anda esip gürleyip ardından kıyamayıp geri adım atarak sergilenen tutarsız tutumların çocuklar üzerindeki etkisine gelin hep birlikte bakalım… 

Dengesiz, Kararsız Ve Tutarsız Anne Baba Tutumu

Dengesiz, kararsız ve tutarsız anne baba tutumu sergileyen ailelerde görülen davranışlardan bazıları şunlardır;

 

  • Dengesiz, kararsız ve tutarsız anne baba tutumunda yaşanılan tutarsızlık ebeveyn arasındaki görüş ayrılığında olabildiği gibi, anne veya babanın gösterdikleri değişken davranış biçiminde de görülebilir.
  • Dengesiz ve tutarsız tutuma sahip anne babalar, bir gün hoşgörü ile karşılanan davranışı, bir diğer gün cezalandırmakta, çocuklarından bir şey yapmasını istediklerinde ve ceza verdiklerinde de nedenini açıklamamaktadırlar.
  • Çocuğun belirli bir davranışı anne baba tarafından farklı yorumlanır.
  • Bu tip ailelerde disiplin olabilir ancak bunun ne zaman uygulanacağına dair bir tutarlılık yoktur.

 

Dengesiz, kararsız ve tutarsız anne baba tutumu ile büyüyen çocuklarda görülen etkilerin bazıları şunlardır;

  • Çocuk toplum tarafından kabul edilen ve edilemeyen davranışları öğrenemediğinden dolayı sosyal yaşantısında sıkıntı yaşanabilir.
  • Çocuk güven problemi yaşayabilir.
  • Kaygılı ve güvensiz olabilirler.
  • Çocuk tutarsız bir kişilik sergileyebilir.

 

                                                                                                          Psk.Dnş.Selda MUTLU

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

Prof.Dr.Haluk Yavuzer. “Ana Baba ve Çocuk”. Remzi Kitabevi,7.Basım, İstanbul, 1994.

Yrd.Doç.Dr.Aysel Çağdaş, Yrd. Doç.Dr.Zarife Seçer.”Anne Baba Eğitimi”. Eğitim Kitabevi Konya, 2004.

Meral Taner Derman; Handan Asûde Başal “Okulöncesi Çocuklarında Gözlenen Davranış Problemleri ile Ailelerinin Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki” Uludağ Üniversitesi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1), 115-144, 2013.

Psk. Danışman Selda Mutlu