MENÜ
Duyusal sistemimiz hangi bölümlerden oluşmaktadır?
549
Çocukluktan itibaren duyularımızı 5 tane diye öğrenir ve sayarız. Oysa ki 2 önemli duyu sistemi daha var.