Dr. Yasemin Yakut
Düzensiz adet kanamalarında neler yapılmalı?
2175
Adet düzensizliği için ne yapmalı? Adet düzensizliği olduğunda doktora başvurulmalı mı?
Dr. Yasemin Yakut