ETKİN OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK UYGULAMALARI


Eğitimin Amacı:

Anasınıflarında okuma yazma sürecini destekleyecek etkin planlama ve aşamalı program hazırlama


 Eğitimin İçeriği:

        * Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları

        * Çalışmaların aşamalandırılması

        * Disiplinler arası planlama yapma

        * Farklılaştırılmış eğitim planı hazırlama 


Süre: 3 saat


Online destek: Program uygulandıktan sonra öğretmenlerle online değerlendirme toplantısı yapılır.  


Kimler Katılabilir: Anasınıfı öğretmenleri