Eğitim Uzmanı Bilge Buhan Musa
Görsel Algı Gelişimi
22267

 

Algısal gelişim yeteneğe ve deneyime bağlı olduğu için çocuklar kendi bireysel hızlarında gelişirler. Yeterli algısal düzeye sahip olma (işitsel, görsel, dokunsal, kinestetik), okul başarısının ön koşulu ve öğrenmeye hazır oluşluğun önemli bir parçasıdır.

Görsel Algının 8 alt basamağından biri olan ve okuma yazma becerimizi destekleyen Şekil-zemin algısının gelişimi için  evde, okulda neler yapabiliriz?

 

Şekil Zemin algısı nedir? Nasıl Gelişir?

 

Çevredeki anlamlı bilgileri belirleyebilme, neyin figüre, neyin zemine ait olduğunu algılayabilme yetisidir. Bir defada birçok görsel bilgi sunulmuş olduğunda, belirli nesneleri şekil veya zemin olarak görebilme yeteneği önemlidir. Görme, işitme ve temas dahil olmak üzere bütün duyu sistemleri için geçerlidir. Örneğin sınıfta öğrencilerin yaptığı gürültüyü göz ardı edip öğretmenin sesini açık seçik duymanız ya da kalabalığın arasından tanıdığınız bir yüzü seçmeniz, bu tür bir ayırt etme yetisiyle mümkün olur.

Şekil Zemin algısında zayıflığı olan çocuklar, örneğin bir paragrafta belirli bir kelimeyi tespit etme ve onun üzerinde dikkatini odaklamada zorluk yaşayabilirler. Kolayca dikkatleri dağılabilir. Güçlükleri, bir çalışma kitabında yerini bulma, takvimde bugünün tarihini bulma, sınırları arasında düz bir çizgi çizme ve bir oyuncak kutusu ya da bir araç kutusunda bir oyuncağı veya tornavida gibi bir nesneyi bulma şeklinde görülebilir.

 

Şekil Zemin Algısını Geliştiren Çalışmalar:

 

  • Karışık şekillerin ya da harflerin arasından istenen şekilleri ya da harfleri gösterme
  • Sınıfta söylenen nesneleri gösterme (kitaplar, kalemler, sandalyeler vb.)
  • Bir resimde istenilen objeyi bulma
  • Bir oyuncak kutusunun içinden istenilen oyuncağı bulup getirme
  • Okuma yaparken durdurup bir soru sorup sonra kaldığı yeri bulmasını isteme

 

Masanın üzerine  ya da bir kutunun içine karışık şekilde dökülen  makarna, fındık, mısır, mercimek, fasulye vb. varlıkları  çocuklara sırayla “Şimdi fındıkları alalım, şimdi makarnaları alalım.” diye sırayla alacağı nesneyi söylersek şekil- zemin algısının gelişimini desteklemiş oluruz.

 

 

 

 

Çevremizde olan birçok gerçek materyali kullanabiliriz. O hafta öğreteceğimiz, kavram, yeni kelimeler veya temaya uygun materyaller de seçebiliriz. Deniz kabukları ve salyangozlar, kestane, taş, şişe mantarı, farklı şekilde kağıtlar (şekilli zımbaların içi) renkli düğmeler vb.

 

 

 

 

 

  

Şekil-zemin çalışmalarında önce gerçek materyallerle sonra kalem kağıtla çalışmalarımızı tamamlıyoruz.

 

 

Dairenin içindeki gizli varlığı bulalım ve üzerinden çizerek boyayalım.

Eğitim Uzmanı Bilge Buhan Musa