Psk. Danışman Selda Mutlu
GÜVEN VEREN VE DEMOKRATİK ANNE BABA TUTUMLARI
8082

 

Geldik yazı dizimizin sonuna… Bir önceki yazımı okumamış olanlar şu linkten okuyabilirler; MÜKEMMELİYETÇİ ANNE BABA TUTUMLARI.

Kabul Edici, Güven Verici, Hoşgörülü Ve Demokratik Anne Baba Tutumu

Kabul edici, güven verici, hoşgörülü ve demokratik anne baba tutumu sergileyen ailelerde görülen davranışlardan bazıları şunlardır;

 • Anne ve baba çocuğa rehberlik yapar ancak karar çocuğa aittir.
 • Çocuğun ilgilerini, yeteneklerini göz önünde tutarak onlara yeteneklerini gerçekleştirebileceği ortamlar sunar.
 • Bu tip ailelerde çocuklara karşı hoşgörü ve destekleme vardır.
 • Bu yaklaşımla çocuklarına kendilerini ifade etme özgürlüğü verirler.
 • Anne babanın, birbirlerine ve çocuklarına karşı olan duyguları açık ve nettir.
 • Anne ve baba çocuk için iyi bir modeldir.

 

Kabul edici, güven verici, hoşgörülü ve demokratik anne baba tutumu ile büyüyen çocuklarda görülen etkilerin bazıları şunlardır;

 

 • Saygılı, sorumluluklarını bilen ve çevresiyle uyumlu iletişimi iyi çocuklardır.
 • Özgüvenleri yüksektir.
 • Çevreye ve doğaya karşı duyarlıdırlar.
 • Duygusal, sosyal açıdan dengeli ve mutlu bireylerdir.
 • Kurallara ve otoriteye saygı duyarlar.

 

Her anne baba zaman zaman farklı tutumlar sergileyebilir. Örneğin; yorucu geçen bir günün sonunda çocuğunuza zaman ayıramayabilir, ya da söylediği bir şeye aşırı tepki verebilirsiniz. Önemli olan gösterilen olumsuz tutumları sürekli hale getirmemektir. Anne babaların aynı tutumu sergilemesi çocuğun sağlıklı kişilik gelişiminde çok önemli bir faktördür. Anne ve babanın her konuda farklı tutumlar sergilemesi çocukta kafa karışıklığına ve güvensizlik duygusuna yol açar. Yaptıklarının sonucunda anne ya da babasından nasıl bir tepki alacağını bilemeyen çocukta kaygı artar. Uzun dönemde bakıldığında çocukta duygusal ve davranışsal sorunları ortaya çıkar. Bunun yanı sıra anne babaların tutumları arasında ki farklılığı çabuk yakalayan çocuk kendi istekleri doğrultusunda da ebeveynleri yönlendirebilir. Amaç uzun vadeli olarak çocukların üzerinde etkilerin nasıl olabileceğine dair farkındalığımızı arttırmaktır.

                                                                                                          Psk.Dnş.Selda MUTLU

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

Prof.Dr.Haluk Yavuzer. “Ana Baba ve Çocuk”. Remzi Kitabevi,7.Basım, İstanbul, 1994.

Yrd.Doç.Dr.Aysel Çağdaş, Yrd. Doç.Dr.Zarife Seçer.”Anne Baba Eğitimi”. Eğitim Kitabevi Konya, 2004.

Meral Taner Derman; Handan Asûde Başal “Okulöncesi Çocuklarında Gözlenen Davranış Problemleri ile Ailelerinin Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki” Uludağ Üniversitesi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1), 115-144, 2013.

Psk. Danışman Selda Mutlu