Eğitim Uzmanı Bilge Buhan Musa
Matematik mi? Hiç Dert Değil :)
13723

 

Math Their Way: Çocuk Gözüyle Matematik

 

“Eğer bir metot çocuğa öğretmiyorsa farklı bir şey dene. Çocuğa bak ve işe yarar bir şey bulana kadar öğretme şeklini değiştir” felsefesinden yola çıkılarak 1976 yılında oluşturulmuştur.

 

California Üniversitesi’nin desteklediği Math Their Way Programı, anaokulundan 6. sınıfa kadar matematik eğitiminde öğrencinin çalışmaya katılımını sağlayan aktif matematik eğitimi sağlamaktadır. Küçük yaşlardan itibaren sayı kavramı ile tanışma, karşılaştırma yapma, gruplama yapma, tahminde bulunma, dizi, seri oluşturma, işlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak etkinlikler hazırlanmıştır. Aktiviteler Amerika’daki merkezden öğretmenlere atölye çalışmaları düzenleyerek öğretilir, özel malzemelerle etkinlikler yapılır. Gems fen-matematik programı ile birbirini tamamlamaktadır. Özellikle Anaokulu , 1. ve 2. sınıf öğrencileri matematik kavramları ile yeni tanışacağından bu program hem öğrencilerin matematikten zevk almalarını sağlamakta, hem de daha sonraki eğitimlerinde matematiğe karşı olumlu bir tutum edinmelerinin sağlamaktadır.

 

Math Their Way metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrenciler:

Serbest Keşfetme

Örüntü Oluşturma

Gruplama ve SınıflandırmaSayma

Mukayese etme

Grafik Oluşturma

Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

 

Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütün okullarda uygulanan yeni matematik programı malzemeleri ve hedefleri ile uyuşmaktadır. Bu program aktiviteler konusunda öğretmenleri bilgilendirebilir ve yöntem konusunda yardımcı olabilir. Programla ilgili uygulamalar sonucuna göre aktiviteye dayalı matematik eğitimi öğrencilerin temel kavramları doğru anlamalarına, 4 işlem becerisinin gelişmesine ve matematik dersinin çok sevmelerini sağlamaktadır.

 

İçi görünmeyen bir torbanın içine bir çok malzeme koyabilirsiniz.(düğmeler,renkli şekerler,renkli ataçlar,deniz kabukları vb )

 

Öncelikle öğrencilerinize bu torbanın içindekilerinin sesini dinletip ne olduğunu tahmin ettirin.

 

 

 

 İçine bakmadan dokunarak ne olduğunu tahmin edebilirler.

 

 

 Çocukların tahminleri alındıktan sonra torbanın içindekiler yere dökülür, içinden çıkanların ne olduğu, neyden yapıldığı, nerede kullanıldığı, neye dönüşebileceği vb. konuşulur.

 

 

Çocuklardan torbanın içindeki materyallerin kaç tane olduğu hakkında tahmin etmeleri istenir. Herkes tahminini söyler.

 

 

Sonra çıkan malzemeler yüksek sesle birlikte sayılır. Malzemeler özelliklerine göre gruplanır (renk, şekil, meteryal, kullanım özellikleri vb). Oluşan grupların kaçar tane olduğu hangisinin daha az, daha çok ve sayılarının eşit olduğu tartışılır. Artırma ve eksiltme çalışması yapabilirsiniz (kaç tane daha mavi blok olsaydı kırmızı blokla aynı sayıda olurdu vb).

 

 

Malzemelerin özelliklerine göre farklı kurallarda örüntü yapılır.

 

 

 

Okul Öncesi Eğitim Uzmanı Bilge Buhan Musa

Eğitim Uzmanı Bilge Buhan Musa