MONTESSORI YAKLAŞIMINDA MÜZİK UYGULAMALARI


Amaç: Montessori anlayışı içinde müzik etkinliklerinin nasıl planlanması ve uygulanması gerektiği hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgi sahibi olunmasıdır.


Eğitimin İçeriği: 

        * Şarkı Söyleme

        * Dinleme Deneyimi

        * Kulak Eğitimi

        * Ritim Duygusu Geliştirme

        * Beste Yapma

        * Enstrumanlarla Müzik Yapma

        * Müzik Tarihi ve Edebiyatı


Süre: 6 Saat


Kimler İçin: Okul Öncesi Öğretmenleri