editor .
MUTSUZ ÇOCUK
4515


Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Depresyon

 

İnsan zihninde “depresyon” ve “çocuk” kelimeleri bir arada bulunamayacak kadar uzak görünüyor. Oysa ki her 100 çocuktan 1’i ve her 20 ergenden 1’i depresyona girebilmektedir. Dr. Sabri Ercan ve Dr. Atilla Turgay birlikte yazdıkları bu kitapta depresyonun:

 

  • Belirtileri
  • Nedenleri
  • Tanınması
  • Önlenmesi ve
  • Tedavisi konularını ayrıntılarıyla işlemektedirler.

 

 

Yazan: Eyüp Sabri Ercan & Atilla Turgay

Yayınevi: Remzi Kitabevi

Yayın Yılı: 2004

editor .