ORFF-SCHULWERK UYGULAMALARI


Amaç: Orff-Schulwerk, besteci Carl Orff ve dansçı Gunild Keetman tarafından geliştirilmiş; müzik, hareket ve konuşma/söz unsurlarını bütünleştiren bir müzik eğitimi yaklaşımıdır. Bu eğitimde, bireyin müzikal gelişiminin yanında, bağımsız karar verebilme, sorumluluk bilinci, dayanışma, duyarlılık ve değerlilik duygularının artması gibi sosyal ve psikolojik becerilerine de katkı sağlanması hedeflenmektedir.


Eğitimin İçeriği:

       Orff-Schulwerk Uygulamaları

        * Hareket

        * Dans

        * Doğaçlama

        * Ses - Konuşma

        * Orf Çalgıları


Süre: 6 saat


Kimler İçin: Okul Öncesi Öğretmenleri