Özel Eğitim Uzmanı Şaziye Seçkin Yılmaz
Otizm nedir?
5099

 

Otizm nedir?

 

Otizm, sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini olumsuz yönde etkileyen bir yaygın gelişimsel bozukluktur.

 

Otizmin nedeni nedir?

 

Otizme yol açan nedenler henüz belirlenememiştir. Büyük olasılıkla otizmin birden çok nedeni vardır. Bu bozukluğun anne babaların çocuk yetiştirme şekliyle, kişilik özellikleri ile ilgisi yoktur. Otizmli bireylerin beyinlerindefarklılıklar ve biyokimyasal dengesizlikler vardır. Ayrıca çevre kirliliği ve kimyasal maddeler gibi çevresel faktörlerin de otizmi tetiklediği düşünülmektedir.

 

Otistik spektrum bozukluğunun ortaya çıkış yaşı

 

Otizme ilişkin özellikler 3 yaştan önce ortaya çıkmakta; ancak bozukluğa özgü davranışlar 3 yaştan sonra daha belirgin hale gelmektedir. Otizme özgü davranışların 3 yaştan önce belirgin olarak tanımlanamayacağı; ancak bu davranışların öncülerinin daha erken dönemlerde belirlenebileceği düşünülmektedir.

 

Yaygınlık

 

Otizm, günümüzde zihinsel yetersizlikten sonra sen sık görülen gelişimsel yetersizliktir. Dünyada görülme sıklığı 150’de birdir. Erkeklerin kızlara göre bu bozukluktan 3-4 kat daha fazla etkilendiği ve kızların dil ve bilişsel problemlerinin erkeklere göre daha fazla olduğu bilinmektedir.

 

Sınıflama

 

Ruhsal Bozukluklara İlişkin Tanı ve İstatistik El Kitabı IV (DSM IV), otistik spektrum bozukluğunu beş alt gruba ayırmaktadır.

1. Otizm

2. Asperger Sendromu

3. Çocukluk Disintegratif Bozukluğu

4. Rett Sendromu

5. Atipik Otizm

 

Tedavi-Eğitim

 

Günümüz şartlarında otizmin ilaçla tedavisi mümkün değildir. Ancak, otistik belirtiler erken ve yoğun eğitim ile ortadan kaldırılıp davranışlar değiştirilebilmektedir. Yapılan araştırmalar otizm için en iyi tedavinin eğitim olduğunu göstermektedir. Doktorların yazdıkları ilaçlar da dahil olmak üzere diğer tüm yöntemler çocuğun eğitimini desteklemek için kullanılmaktadır.

 

 

Kaynaklar

 

* Acarlar, F. (2012). Dilin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora dersi notları, Ankara Üniversitesi.

* Birkan, B. (2010). Otizmi olan çocuklar ve eğitimi. G. Akçamete (Ed.), Genel eğitim okullarında özel gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde (s. 503-524). Ankara: Kök Yayıncılık.

* Kırcaali-İftar, G. (2003). Otistik özellik gösteren çocuklara iletişim becerilerinin kazandırılması. İstanbul: Ya-PaYayınları.

* Tohum Otizm Vakfı . Otizm eğitim kiti. İstanbul.

* Penny, N. P. (2005). İstiyorum, ihtiyacım var, çünkü farklıyım.Bir annenin otizm yolculuğu. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

* Sucuoğlu, B. (2003). Otizm ve otistik bozukluğu olan çocuklar. A. Ataman (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş içinde (s. 391-412). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

* Sucuoğlu, B. (2010). Özel gereksinimli çocukların özellikleri.B. Sucuoğlu ve T. Kargın (ed.), İlköğretimde kaynaştırma uygulamaları içinde (s. 107), Ankara: Kök Yayıncılık.

* Wing, L. (2010). The Autistic Spectrum [Otizm El Rehberi]. (Semra Kunt, Çev.)

Özel Eğitim Uzmanı Şaziye Seçkin Yılmaz