OYUN YOLUYLA MATEMATİK BECERİLERİ KAZANDIRMAEğitimin Amacı:

California Üniversitesi’nin desteklediği Math TheirWay Programı, anaokulundan 6. sınıfa kadar matematik eğitiminde öğrencinin çalışmaya katılımını sağlayan aktif matematik eğitimi sağlamaktadır. Bu eğitimde, çocuklara matematiği sevdirecek ve matematiğin temel becerilerini kazandıran Math TheirWay yöntemi ile matematik etkinlikleri planlama yapılacaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

        * Sayı kavramı ile tanışma,

        * Karşılaştırma yapma,

        * Gruplama yapma,

        * Tahminde bulunma,

        * Dizi, seri oluşturma,

        * İşlem özelliklerini anlama gibi matematikteki temel zihinsel süreçleri göz önüne alarak etkinlikler

 

Süre: 2 saat


Online destek: Program uygulandıktan sonra öğretmenlerle online değerlendirme toplantısı yapılır.


Kimler Katılabilir: Anaokulu ve İlkokul 1. ve 2. Sınıf öğretmenleri