Özel Eğitim Uzmanı Şaziye Seçkin Yılmaz
Sınıfında özel gereksinimli öğrenci olan öğretmene öneriler
12212

  • Özel gereksinimli öğrenci sınıfa gelmeden önce sosyal kabul çalışmaları yapılarak öğrenciler arasında çıkabilecek sorunlar önlenebilir.

 

  • Özel gereksinimli öğrencilerin yetersizliklerinden çok yetenekleri ve yeterlilikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yeni amaçlar yeterlilikler ve öğrencinin öncelikli gereksinimleri göz önüne alınarak ve var olan performansını geliştirecek şekilde belirlenmelidir. Bu şekilde özel gereksinimli öğrencinin kendine güven duyması sağlanabilir. Aynı zamanda normal gelişim gösteren öğrencilerin de özel gereksinimli öğrenciye bakışı olumlu yönde değişecektir.

 

  • Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanması öğrenci gelişimini izlemede ve değerlendirmede işinizi kolaylaştıracaktır. Kaynaştırmanın amacı yetersizliği olan öğrencinin normal gelişim gösteren akranları kadar başarılı olmasını sağlamak değil; öğrencinin destek hizmetler de sağlanarak yeteneklerini en iyi seviyede geliştirmesini sağlamak, yeterliliklerini artırmaktır.Öğrenci başarısı değerlendirilirken normal program değil öğrencinin BEP’itemel alınmalıdır.

 

  • Öğrenciyi iyi gözlemleyerek hoşlandığı ve hoşlanmadığı durum, olay, etkinlikleri, nesneleri belirlemek olası problem davranışların çözümünde ve ödül seçiminde yardımcı olacaktır.

 

  • Aile ile işbirliği yapılması öğrenilen becerilerin pekiştirilmesi, ailenin eğitim süreci hakkında bilgi sahibi olması ve gerektiğinde destek sunması açısından önemlidir. Daha önceden belirlenen aralıklarla ilerleme toplantıları yapılarak öğrenci performansı ve amaçlar hakkında aile ile bilgi alışverişi yapılmalıdır.

 

  • Sınıf öğretmeni okul yönetimi ve rehberlik servisi ile işbirliği halinde çalışılmalı, gerektiğinde bu servis ve rehberlik araştırma merkezinden yardım almalıdır.

 

  • Öğrencinin okula devamlılığı sağlanmalıdır.

 

  • Ailelerin amaç değerlendirme, BEP hazırlanması ve eğitim süreçlerine katılımları yasal zorunluluk olmakla birlikte çocuğun eğitimi için çok önemlidir. Aile okul idaresi, öğretmen ve öğrenci ile çalışan diğer personelle sürekli iletişim ve işbirliği içinde olunmalıdır.İlerleme toplantılarına katılarak öğrencinin başarılan ve başarılmayan amaçları üzerine bilgi alışverişinde bulunulmalıdır.

 

Yararlanılan Kaynaklar

 

* Milli Eğitim Bakanlığı (2010). MEB Özel eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Okullarımızda neden-nasıl-niçin kaynaştırma eğitimi. Ankara, Milli Eğitim Basımevi.

 

* Sucuoğlu, B. ve Kargın, T. (2011). İlköğretimde kaynaştırma uygulamaları, yaklaşımlar - yöntemler - teknikler. Ankara, Kök Yayıncılık.

Özel Eğitim Uzmanı Şaziye Seçkin Yılmaz