Nesrin Adıgüzel Firengiz
SIRALAMA YAPALIM
5193

Bugünkü etkinliğimiz çocuklarımızın sıralama becerisini desteklemeye yönelik.

DESTEKLEDİĞİ ALANLAR: Kavramları tanıma, dil gelişimi, zihinsel gelişim, mantık yürütme, ritmik sayma becerisi, sıralama becerisi, baş-son, önce-sonra, sağ-sol kavramları.

GEREKLİ MATERYAL: Çeşitli nesneler, plastik bardak.

                             


YAPILIŞI:

-          Objelerimizi aynı sıraya gelecek şekilde dizelim.

-          Çocuklara plastik bardağı ne amaçla kullanacağımızı açıklayıp örnekle gösterelim.

-          Yönergelerimizi anlaşılır bir şekilde açıklayalım ve uygulamalarını sağlayalım.

-          Yönergede belirtilen nesnenin ne olduğunu ve ne işe yaradığını soralım.

-          Yönerge 1: Baştan birinci nesneyi bulup bardağı üzerine kapatalım.

                              


-          Yönerge 2: Sondan birinci nesneyi bulup bardağı üzerine kapatalım.

-          Yönerge 3: En ortadaki nesneyi bulup bardağı üzerine kapatalım.

                             


-          Yönerge 4: Baştan ikinci nesneyi bulup bardağı üzerine kapatalım.

-          Yönerge 5: Sondan ikinci bardağı bulup bardağı üzerine kapatalım.

                             


-          Baştan veya sondan kavramlarıyla 1’den 5. nesneye kadar yapılır.

-          Çocukların yaş grubuna göre yönergeler zorlaştırılıp kolaylaştırılabilir.

-          Alternatif yönerge örnekleri:

-          Yönerge 1: En soldaki veya en sağdaki nesneyi bulup bardağı üzerine kapatalım.

-          Yönerge 2: Baştan veya sondan ikinci nesnenin sağındaki veya solundaki nesneyi bulup bardağı üzerine kapatalım.

-          Yönerge 3: En ortadaki bardağın sağındaki veya solundaki nesneyi bulup bardağı üzerine kapatalım.

 

 

Okulöncesi öğretmeni Nesrin ADIGÜZEL FİRENGİZ

 

Nesrin Adıgüzel Firengiz