editor .
SUDA DOĞUM ve PSİKOLOJİSİ
2284

 

Suda doğum; zannedilenin aksine gebenin doğum esansında arada suya girip çıkması veya duş almasının ötesinde belli bir zamandan sonra doğumun kendisinin bebeğin çıkışının suyun içinde gerçekleşmesidir. Sadece gebenin veya gebeyle beraber eşinde suyun içinde olması mümkündür ve her şeyin normal gittiği doğumlar için söz konusudur.  Aşağıda suda doğumun psikolojik süreçleri incelenecektir:


        * Su ile beraber gelen ağrı azaltıcı etki gebenin doğum esnasındaki psikolojisinin olumlu yönde değişmesini sağlayarak, enerjiyi arttır ve gebenin doğumda aktif olmasını sağlar.

        * Suyun içindeki rahatlık güveni arttırır. 

        * Suyun içinde sadece kendine, bebeğine ve vücuduna odaklanan kişinin tüm konsantrasyonu değişir.    Su zihinde huzuru, yumuşaklığı, akışı çağrıştırarak doğumun kalitesini değiştirir.

        * Suyun bilgiyi taşıma özelliği gebeyi kendi doğum sürecine taşır. Kendi annesinin karnındaki sakinliği, yumuşaklığı ve geçişi anımsatır. Tabi suda doğum isteyen gebenin kendi doğumunu bilmesi ve su gibi almasını engelleyen varsa dirençleri üzerinde çalışması çok önemlidir. Çünkü su tüm bu geçmiş anıları ortaya çıkartacaktır. Hedef, doğum esnasında hem olumlu anıların canlanmasını hem de bebek için olumlu anıların oluşmasını sağlamaktır. 

        * Suyun bu bilgi taşıma özelliği doğum esnasında  annenin ve babanın hatta doğuma şahit olan herkesin deneyimlediği akışkanlığın ve huzurun bebeğe geçmesi ve kayıtlanması demektir.

        * Ünlü Japon araştırmacı ve bilimci Dr. Masaru Emoto su kristalleriyle yaptığı araştırmalarda olumlu olumsuz sözcüklerin ve duyguların kullanımıyla kristallerin şekillerinin ve renklerinin nasıl farklılaştığını böylece suyun bu bağlantısını gözler önüne sermiştir.

        * Vücudumuzun % 70 inin su olduğunu düşündüğümüzde öz olarak zaten sudan oluşmakta olduğumuzu görürüz. Suda doğum aslında bir nevi öze dönüştür. Bu nedenle vücut zaten kendi özünün içinde, bildiğinin içinde kendini bırakır ve teslim eder.

        * Suda doğumlarda enerji düzeyindeki bilgi su ile fiziksel ve bedensel seviyeye iletilir anne, baba ve bebek arasındaki bağlantı en güçlü halindedir.

        * Suda doğumlarda tamamen kendi vücudunu kendi kontrol eden ve herhangi dış bir müdahale olmaksızın dokunarak suyun içinde doğumunu gerçekleştiren annede kendine ve vücuduna güven, kontrolü hissetmek, sahiplenmek ve bebeğiyle kurulan bağın kalitesi ön plandadır.

        * Su doğumlarında bebek annesiyle beraber doğuma karar verdiği için ve sudan çıkış zamanını vücudundaki refleksle annesine haber verdiği için sanki zaten anne karnındaki haberleşmenin başka bir boyuttaki iletişimi böylece doğum anında da başlamış olur. Suda doğan bebeklerin kendine güvenli, karalarını daha rahat veren, akışkan ve huzurlu yetişkinler olduğu gerçeği önemlidir.
 
 
Uzm. Psk. Neşe Karabekir
Hamile ve Doğum Psikoloğu

NOT: Bu yazı İstanbul Doğum Akademisi'nin web sayfasından izinleri dahilinde alıntılanmıştır. 
editor .