editor .
TANIŞMA OYUNLARI
148119

 

 

OKULA HOŞ GELDİN ROZETİ 

Okulun ilk günü çocuklar sınıf kapısında teker teker karşılanarak öğrencilere “Hoş geldin sen de artık….. sınıfının bir parçasısın ve bu rozeti takmaya hak kazandın. Ben de bu sınıfın öğretmeni….. “ diye hoş bir karşılama yapılır ve öğrencilere birer rozet takılır.

  • Hazırlanan rozet sınıfın ismiyle ilgili bir resim yada  okulun logosu olabilir.
  • Kalp, yıldız vb. bir şekil olabilir.
  • Çocukların sevdiği hayvan, taşıt, meyve vb. resimleri olabilir.

 

ŞEKER SAYMACA 

Malzemeler: İçi görünmeyen bir torba ve şekerler.

 

Öğrenciler yarım ay şeklinde otururlar. Öğretmen onlara bir sürpriz yapacağını söyler ve elindeki kocaman torbayı sallar.

        * İçi görünmeyen bir torbanın içine şekerleri koyalım.

        * Çocuklara  içinde ne olduğunu tahmin etmesini isteyelim.

        * Doğru tahminde bulunmaları için küçük ipuçları verelim. Torbayı sallayıp şekerlerin sesini dinletelim. Yenilebilir olduğunu söyleyelim. Tatlı olduğunu söyleyelim vb.

        * Sonra torbadan şekerleri dökelim ve kaç tane olduğunu tahmin etmelerini isteyelim.

        * Şekerleri sayalım. Tahminleriyle  karşılaştıralım.

        * Sonra da şekerlerimizi renklerine göre gruplayalım..

        * Hangi renk şeker çok, hangi renk şeker az karşılaştıralım.

        * En sevdiğimiz şekerden birer tane yiyelim.

        * Sonra da bizim sınıfımızda en çok neli şeker sevilirmiş grafiği yapalım.


TOPLA TANIŞMA OYUNU

         * Çocuklar yarım ay şeklinde otururlar.

        * Öğretmen elindeki topu çocuklara gösterir ve “ Bu benim en sevdiğim topum.  Topumu tutan adını söyler” der.

        * Çocuklara sırayla topu atar. Her çocuk topu tuttuktan sonra  adını söyler ve topu tekrar öğretmene atar, öğretmende adını tekrar söyler.

        * Öğretmen her çocuğa topu mutlaka atmalıdır.

        * Bazı çocuklar ilk seferde adını söylemek istemez daha sonra tekrar onlara şans verilmelidir.

 

İPLE İSİM SÖYLEME  

        * Çocuklar daire şeklinde otururlar.

        * Öğretmen çocuklara daha önce örümcek görüp görmediklerini sorar.

        * Daha sonra onlara önceden hazırladığı örümcek ve örümcek ağı resmini gösterir.

        * Şimdi sınıfın örümcek ağını yapacaklarını söyler.

        * Çocuklara ipi atar çocuklar bir eliyle ipi tutar ve adını söyler.

        * Diğer eliyle ipi başka bir çocuğa atar.

        * Oyun her çocuk adını söyleyene kadar devam eder.

 

İSMİMİZİ RİTİMLE SÖYLEYELİM 

        * Öğrenciler yarım ay şeklinde oturur.

        * Öğretmen ellerini çırparak ve ismini heceleyerek “Benim adım Bilge senin ki ne?” diye sorar.

        * Daha sonra çocuklar sırayla birbirlerine önce adlarını söyleyip sonrada arkadaşına adını sorarak oyunu devam ettirir.

        * Her öğrenci adını söyleyene kadar oyun devam eder.

        * Oyuna farklı hareketlerde katılabilir. Ayağını yere vurma, elleriyle dizine vurma vb.

 

ADINI SÖYLEYEN HEYKEL  

        * Öğretmen sınıfta bir müzik açar.

        * Çocuklara müziği durdurduğunda heykel gibi hareketsiz kalmalarını söyler.

        * Öğretmen müzik durduğunda bir çocuğun yanına giderek  “Benim adım Bilge senin adın ne?” diyerek sorar.

        * Çocuklardan adlarını yüksek sesle söylemelerini ister.

        * Her çocuğun adı söylenene kadar oyun devam eder.

        * Öğretmen çocuklardan farklı pozisyonlarda duran heykel olmalarını isteyebilir.

 

HOPLARIZ ZIPLARIZ OYUNU  

        * Öğretmen aşağıdaki tekerlemeyi söyler.

        * Herkes  yer çömelir ve gözlerini kapar.

        * Bir çocuklun üzeri örtülür ve “Kim yok?”  diye sorulur.

        * Diğer çocuklar ayağa kalkar ve kimin olmadığını bulmaya çalışır.

 

Hoplarız zıplarız

Havalara uçarız

Kedi gibi yumulur

Gözleri de kaparız

 

KAHKAHA OYUNU 

        * Öğrenciler yarım ay şeklinde oturur.

        * Öğretmen elindeki topu çocuklara gösterir ve “Bu topu havaya atacağım tekrar tutuna kadar herkes kahkaha atacak“ ve  “Topu tuttuğumda da herkes çok sessiz olacak” der.

        * Öğretmen topu her atıp tuttuktan sonra bir çocuğun adını söylemesini ister.

        * Oyun her çocuk adını söyleyene kadar devam eder.

        * Aynı zamanda öğretmen bu oyunla çocuklara sesli-sessiz kavramını öğretmiş olur.

 

İSİM TRENİ 

        * Çocuklar bir halka oluştururlar.

        * En iyi tren taklidi yapan bir öğrenci ortaya çıkar. “Puf”, “puf”, ”çuf”, “çuf”, “düüt” gibi sesler   çıkararak  ve bu arada kendi ismini tekrarlayarak , halkanın içinde dolanır.

        * Tren başı olan çocuk bir diğer öğrencinin önüne gelerek elini sıkar ve “Merhaba, ben ….. (ismini söyler)” Tanıştığı çocuk da ismini söyleyince arkadaşını elinden tutar ve arkasına alır. Böylece bu çocuk ikinci vagon olur. İki çocuk birlikte bir yandan tren sesi çıkarırken ilk çocuğun ismini tekrarlar.

        * İlk iki çocuk bir üçüncü çocuğun önüne gelir, elini sıkar ve tanışırlar ve üçüncü çocuk da trene vagon olarak eklenir ve halkanın içinde dolanırlar onun ismi söylenir. (Bu arada vagon başı ikinci çocuk olur)

        * Böylece her çocuk ile tanışılır her çocuğun ismi bir tur söylenir.

 

Yararlanılan Kaynak: The New Games Foundation, 1981, More New Games, New York: Dolphin Books/Doubleday&Company

 

TANIŞMA, SELAMLAŞMA 

Çocuklar iç içe iki daire halinde zıt yönde yürürler. Eğitmen özel bir işaretle “dur” der. Her iki dairedeki  çocuklar dururlar. Karşı karşıya olanlar isimlerini birbirine söyler.

Yararlanılan Kaynak: Önder, Alev, 1993, Okul Öncesinde Pedogojik Drama Ders Notları. Marmara Üniversitesi - Okul Öncesi Eğitimi Bölümü.

 

ÖNDEKİNİN AYNISINI YAP 

Çocuklar birbirlerinin omuzlarını tuturak bir sıra olurlar. Yüzler enselere bakacak şekilde  kollar uzatılarak öndekinin omuzlarından hafifçe tutulur. Grup daire çizerek yürür. En öndeki çoçuk bazı hareketler yapar. Başını sağa eğer, sola eğer, omuzlarını kaldırır indirir, diz çöker. Arkadaki çocuklar onun aynısını taklit etmeye çalışırlar. Bir iki turda bir lider değişir.

Yararlanılan Kaynak: Önder, Alev, 1993, Okul Öncesinde Pedogojik Drama Ders Notları. Marmara Üniversitesi-Okul Öncesi Eğitimi Bölümü.

 

DOĞUM GÜNLERİ GRAFİĞİ 

Öğrenci sayısı kadar içi boş doğum günü pastası resmi basın. Her öğrenciye bir tane verin ve bu pastaların üstüne adlarını ve doğum günlerini yazmalarını isteyin. (Pastalarını istedikleri gibi boyayıp süsleyebilirler de) Bir büyük kartona bir histogram şeması çizin. Şemanın alt tarafında ayların isimleri yer almalı. Öğrenciler sıra ile doğum günü pastalarını şemadaki uygun ayın üstüne üst üste gelecek şekilde yapıştırmalarını isteyin. Bu şemayı panoya asın.

 

KAĞIT BEBEKLER 

Öğrencilere boyları kadar kağıtlar verilir. Kağıdın üstüne yatıp bir arkadaşının yardımı ile bu kağıtlara boyunlarının altından itibaren bedenlerinin çizimini çıkartırlar. Daha sonra herkesten bu siluetlerin içine bir giysi dizayn etmeleri istenir. İşleri bitince herkes kağıdını önünde tutar, başını uygun yere yerleştirir ve hep birlikte bir resim çektirilir.

 

GÜNEŞ, GÖKYÜZÜ, GÖKKUŞAĞI 

Öğrenciler daire şeklinde ayakta durur. Herkes sağ tarafına döner. Her öğrenci verilen yönerge doğrultusunda önündeki arkadaşının sırtına parmağı ile şekiller çizer.

 

Yönerge: Bir güneş çizin, şimdi ışıkları... Hadi gözlerini, gülen ağzını da çizelim. Aaaa yağmur yağıyor, birkaç damla başladı. Şimdi çok şiddetli yağıyor, fırtına var, şimşek çakıyor. Şimdi yağmur yavaşladı, durdu. Güneç çıktı, gökkuşağı oluştu. Tam 7 çizgisi var. Şimdi bu gökkuşağının altına arkadaşınıza bir hediye çizin. Bitince de isminizi yazın. 

editor .