Nesrin Adıgüzel Firengiz
TAŞMAYAN SU DENEYİ
31264

Bugün suyun molekül yapısının ilginçliği hakkında bir deney daha yapacağız. Su akışkan bir yapıya sahip olmasına rağmen molekülleri birbirine çok sıkı tutunur ve bir yüzey gerilimi oluştururlar.

 

DESTEKLEDİĞİ ALANLAR: Neden-sonuç ilişkisi, gözlem yapma, ilişki kurma, analitik düşünme becerisi.

 

GEREKLİ MATERYAL: 1 adet bardak, su, metal para.

 

 

YAPILIŞI:

-          Suyumuzu bardağımıza bir damla bile su almayacak kadar iyice dikkatli bir şekilde dolduralım.

 

 

-          Şimdi metal paralarımızı sırayla tek tek dikkatlice suyun içine bırakalım.

 

 

-          Suyun taşması gerekirken taşmadığını gözlemleyelim.

 

-          Paraları sırayla atmaya devam edelim.

 

-          Suyun hala taşmadan bardağın üstünde bir bombe oluşturduğunu gözlemleyelim.

 

 

-          Su molekülleri birbirine çok sıkı tutundukları için taşmamış bardağın üstünde bombe oluşmuştur.

 

Okulöncesi öğretmeni Nesrin ADIGÜZEL FİRENGİZ

Nesrin Adıgüzel Firengiz