editor .
Ten Tene Temas İlk İhtiyaç
3837

 

En modern kuvözün bile bebeğe, anne göğsünde olmak kadar “yoğun bir bakım” sağlamadığı uzun zamandır biliniyor. Prematüre bebeklerin yoğun bakım servislerindeki bakımını iyileştirmek ve bu bebeklerin kalabalık hastanelerden erken taburcu edilebilmesi için Güney Amerika’da, “skin-to-skin care” (ten tene temas ile bakım) ya da diğer adıyla kanguru bakımı geliştirildi.

Ten Tene Temas (TTT) aslında olması gereken doğal sürecin kendisidir. Hastanelerdeki alışılageldiği gibi bebeğin doğar doğmaz kordonunun kesildiği ve ısıtıcının altına yerleştirildiği uygulamadan farklı olarak, basitçe bebeğin çıplak olarak annenin çıplak göğsüne yerleştirilmesi, kuru ve sıcak tutmak için battaniye ile örtülmesidir. İdeal olarak Ten Tene Temas doğumdan hemen sonra veya kısa bir süre sonra başlar. Bebek ilk emzirilmesi bitene kadar kesintisiz olarak anne göğsünde kalır.

Özellikle vurgulanması gereken nokta, bebeği annenin elbisesi veya bir havlu üstüne koymak, giyinik ya da bir beze sarılmış haldeki bebeği anneye vermek ya da sadece yanak yanağa birkaç saniyeliğine anneyle bebeği buluşturmak Ten Tene Temas değildir!

Moore, Anderson ve arkadaşlarının 2012 yılında yayınladıkları 34 randomize kontrollü çalışmanın meta analizde, doğumda TTT yapılan bebekler ile rutin hastane bakımı yapılan bebekler karşılaştırılmış ve 3. ve 6. ayda sadece anne sütü ile beslenme oranının TTT yapılan bebeklerde 2 kat fazla olduğu tespit edilmiş. 

Rutin olarak anne ile bebeğin birbirlerinden ayrılmasının birçok risk içerdiği tespit edilen çalışmada TTT yapılan doğumlarda;

Annenin:
        * 3. günde meme ağrısının daha az olduğu

        * 3. günde daha az anksiyete yaşadığı


Bebeğin:
        * İlk emzirmede daha etkili emdiği
        * 12 kat daha az ağladığı
        * Kalp atışı, solunum ve vücut ısısının daha sabit olduğu
        * Kan şekerinde anlamlı bir yükseklik olduğu görülmüş.

TTTnin faydası o kadar nettir ki Dünya Sağlık Örgütü 2003’den beri bebeğin kilosu, gebelik haftası, doğum şekli, klinik durumu ne olursa olsun tüm yenidoğanların TTT bakımı almalarını öneriyor.

Normal ve sorunsuz bir doğumda ve sezaryende bebek ile anne arasında Ten Tene Temas sağlamak aslında olması gerekendir. Ailelerin bugün kendileri için TTT'ı talep etmeleri gerekmektedir. Ancak en kısa zamanda doğumhanelerin ve ameliyathanelerin TTT'ı rutin bir uygulama haline getirmeleri yeni nesillerin sağlığı için şarttır.

Op. Dr. Semra ÖZER


Kaynaklar:
Moore, E. R., G. C. Anderson, et al. (2012). “Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants.” Cochrane Database Syst Rev 5: CD003519.
NOT: Bu yazı İstanbul Doğum Akademisi'nin web sayfasından izinleri dahilinde alıntılanmıştır. 
editor .