MENÜ
Dr. Pınar Berik Keskin Yazar Hakkında
Yaz Okulları
3817


Uzun ve yorucu bir eğitim – öğretim yılının ardından ailelerin, çocuklarının boş vakitlerini değerlendire bilmeleri için yapabilecekleri en uygun şey çocuklarını spora yönlendirmeleridir. Çünkü spor, büyüyen çocuğun sadece fiziksel değil, sosyal ve psikolojik gelişimine de katkıda bulunur. Bilgisayar ve televizyon nedeniyle çocuklar spordan uzak, hareketsiz bir yaşam tarzını benimseme eğilimine girmektedirler. Bireysel sporlar özgüvenin, kendi sorumluluğunu alma yetisinin gelişimine katkıda bulunurken, takım sporları paylaşmayı, yardımlaşmayı, takım halinde hareket ederken bireysel hırsların takımın önüne geçmesini kontrol etmeyi geliştirmektedir.

Spor yapan bir çocuk zamanını doğru kullanmayı öğrendiğinden okul başarısı da beraberinde gelmektedir. Sporla ayrıca hareketsizlik ve aşırı kilo sonucunda erişkin dönemde ortaya çıkabilecek kalp, damar ve şeker hastalığı ile diğer sağlık problemlerinin gelişimi de önlenebilmektedir.
Ebeveynler çocuklarını yazdıracakları yaz okullarının özelliklerine dikkat etmelidirler. Grup çok kalabalık olmamalıdır, öğretmenlerin ilgili spor dallarında eğitim almış, deneyimli ve çocukları motive edebilecek özellikte kişiler olup olmadığına dikkat edilmelidir. Çocuklar, yaş gruplarına göre sınıflandırılarak uygun spor faaliyetlerine yönlendirilmelidirler. Çocuklarımızın spor yaparken, sağlıklı – güvenli bir ortamda hoşça vakit geçirdiklerinden de emin olunmalıdır. Özellikle havuzun hijyenik özellikleri incelenmelidir.

Spora başlamadan önce çocuğun bir sağlık probleminin olup olmadığının bir çocuk hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Yüzme öncesi özellikle tam idrar tahlili, hepatit B açısından tetkikleri yapılırken diğer spordalları için de genel olarak tam kansayımı, tam idrar tahlili, glukoz, karaciğer ve böbrek fonksiyonları açısından tetkiklerinin yapılması uygun olacaktır.
5 – 7 yaş arasındaki çocuklar için yüzme, jimnastik, koşma, zıplama, atlama gibi büyük kas gruplarını çalıştıran aktiviteler önerilirken; 8 – 9 yaşlarında bunlara ek olarak bisiklet, takım sporları, kompleks figürler içeren dans – folklor aktivitelerine başlayabilirler.

Çocukların ilgi ve yetenekleri konusunda gerçekçi olunmalı, istemedikleri hiçbir aktiviteye zorlanmamalıdırlar. Ayrıca spordan zevk alarak ve hayatımızda spora yer vererek çocuklarımıza pozitif bir model olmamız gerekmektedir.
 
Dr. Pınar Berik Keskin
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Dr. Pınar Berik Keskin