YÖNETİCİ EĞİTİM PAKETİEğitimin Amacı: Yöneticilerin, iş yerlerinde yaşanan stresi başarıyla yönetebilmeleri, sorunları etkin çözebilmeleri, kendilerinin ve çalışanların davranışlarını anlayabilmeleri, kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri ve yönetebilmeleri, görev devredebilmeleri ile planlama ve zaman yönetimi gibi becerilerini geliştirme. 

 

Eğitimin İçeriği:

             * Stres Yönetimi

            * Sorun Çözme

            * Davranışları Anlama

            * Kendini Yönetme

            * Görev Devretme

            * Planlama

            * Zaman Yönetimi


Süre: 7 Saat (Çalışma, 2 güne bölünebileceği gibi, 7 oturum şeklinde de yapılandırılabilir) 

Kimler Katılabilir: Orta / Üst Kademe Yöneticiler