Psk. Danışman Selda Mutlu
OTORİTER VE KATI ANNE BABA TUTUMLARI
23755

 

Yazı dizimizin üçüncü bölümüne geldik. Bugün de sizlerle otoriter ve katı tutumun çocuklar üzerindeki etkilerini ele alacağız. Bir önceki yazımı okumamış olanlar bu linkten okuyabilirler, AŞIRI ÖZGÜRLÜKÇÜ ANNE BABA TUTUMLARI.

Otoriter Ve Katı Anne Baba Tutumu

Otoriter anne baba tutumunda çocuğun istekleri dikkate alınmadan, herhangi bir uzlaşma imkanı bırakılmadan anne baba tarafından belirlenen kurallara çocuğun uyması beklenir. Otoriter ve katı anne baba tutumu sergileyen ailelerde görülen davranışlardan bazıları şunlardır;

 

  • Otoriter tutuma sahip anne-babalar, çocuğun nedenini kavrayamadığı yasaklar koymakta, kişiliğine yönelik eleştiriler yöneltmekte, çocuğa fiziksel cezanın yanında sözlü cezalar da vermektedirler.
  • Aile çocukları belirli bir ideal peşinde ve belirli kalıplar içinde, adeta küçük bir yetişkin yapma çabasıyla yetiştirir.
  • Çocuktan ailenin kurallarına koşulsuz uyulması beklenir.

 

Otoriter ve katı anne baba tutumu ile büyüyen çocuklarda görülen etkilerin bazıları şunlardır;

Otoriter ailede yetişen çocuklarda, sevginin esirgenmesi ve sık uygulanan cezalar nedeniyle, olumsuz benlik algısı, kendine güvensizlik, isteksizlik, çekingenlik ve pasif bir kişilik yapısı, özellikle erkek çocuklarda yüksek saldırganlık gibi olumsuz davranışlar geliştiği özgüven eksikliği ve anne-babalarının kendilerini sevmediklerine dair inançlar geliştirilmesi nedeniyle, çocuklar; okulda ve çevrede saldırgan, yaramaz, başkalarına zarar veren ve derslerinde başarısız olan çocuklar durumuna düştükleri belirlenmiştir. (Derman, Başal; 2013)

 

                                                                                                          Psk.Dnş.Selda MUTLU

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

Prof.Dr.Haluk Yavuzer. “Ana Baba ve Çocuk”. Remzi Kitabevi,7.Basım, İstanbul, 1994.

Yrd.Doç.Dr.Aysel Çağdaş, Yrd. Doç.Dr.Zarife Seçer.”Anne Baba Eğitimi”. Eğitim Kitabevi Konya, 2004.

Meral Taner Derman; Handan Asûde Başal “Okulöncesi Çocuklarında Gözlenen Davranış Problemleri ile Ailelerinin Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişki” Uludağ Üniversitesi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1), 115-144, 2013.

Psk. Danışman Selda Mutlu